Ukraine

English

France

Телефон

+38 044 338 00 45
+38 044 338 00 73

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

Освітньо-наукова діяльність

Мета, завдання, організація і провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в ПЗВО “МЭУ”. Права інтелектуальної власності та їх захист

 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університету є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
 • Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються в Університеті; інші працівники Університету, а також працівники підприємств, які разом зУніверситетом провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.
 • Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
 • Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою.
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті провадиться відповідно до законодавства України про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті може провадитись за державним замовленням, а також відповідно до договорів з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародних контрактів, грантів, інших надходжень з обслуговуванням через банківські установи без обмежень з боку державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може провадитись як безпосередньо Університетом, так і через створені ним юридичні особи, предметом діяльності яких є виключно доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Університета до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.
 • Організаційна структура інноваційної діяльності, в тому числі створення наукових парків, малих інноваційно-орієнтованих підприємств і взаємодія з ними, визначається Університетом самостійно відповідно до законодавства України.
 • До виконання наукових і науково-технічних робіт в академії можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються в Університеті, а також працівники інших організацій.
 • Набуття, охорона та захист прав Університету щодо результатів власної наукової та науково-технічної діяльності забезпечується відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.
 • Університет має право впроваджувати результати власної наукової та науково-технічної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що передбачає використання об’єктів права інтелектуальної власності у власній освітній (науковій) діяльності та/або у освітній (науковій) діяльності іншого вищого навчального закладу (наукової установи).
 • Університет має право передавати об’єкти права інтелектуальної власності іншій юридичній або фізичній особі для використання в економічній діяльності шляхом продажу або внесення до статутного капіталу підприємства з метою отримання прибутку за рахунок їх використання.
 • Університет, при набутті майнового права інтелектуальної власності:

здійснює охорону прав інтелектуальної власності, отримує охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності;

виплачує винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної власності за рахунок коштів, отриманих від їх використання відповідно до чинного законодавства України;

укладає договори про передачу майнових прав інтелектуальної власності або надання дозволу на впровадження об’єктів права інтелектуальної власності у навчально-виховний процес.

Університет здійснює заходи з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули. Якщо об’єкти права інтелектуальної власності Університету створено частково за рахунок коштів замовника (замовників), а частково за рахунок державних коштів, майнові права щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються згідно з умовами договору про їх передачу. Договір про створення об’єкта права інтелектуальної власності за замовленням повинен визначати способи, умови та порядок використання такого об’єкта замовником.

<

Останні Новини

Приєднання до ресурсу Research4Life”

Приєднання до ресурсу Research4Life

Оголошення про приєднання до ресурсу Research4Life

Детальніше

Правила прийому 2020

Правила прийому до Приватниго закладу вищої освіти "Міжнародний європейський університет" - ПЗВО "МЄУ"

Детальніше

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!