Ukraine

English

France

Телефон

+38 044 338 00 45
+38 044 338 00 73

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

Факультет менеджменту

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Гуцалюк Олексій Миколайович

Завідувач кафедри, к.е.н., доцент

 

Колектив кафедри менеджменту вітає Вас на нашій сторінці!

Кафедра менеджменту є випусковою кафедрою та здійснює якісну підготовку фахівців освітніх ступенів:

 • «бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент»;
 • «магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»).

Гарантом освітніх програм освітнього ступеня «бакалавр» є: Гуцалюк Олексій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту ПЗВО “МЄУ”.

Гарант освітньої програми освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми Менеджмент і бізнес-адміністрування – Бойко Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту ПЗВО “МЄУ”.

 

Програма бакалавріату пропонує:

– інтерактивне навчання в новітніх аудиторіях;

– практичне застосування набутих навичок вже з першого курсу навчання;

– зустрічі із зарубіжними і вітчизняними бізнесменами;

– реалізація бізнес-ідей студентів в бізнес-інкубаторі школи бізнесу;

– працевлаштування в провідних світових компаніях або великих компаніях України після закінчення навчання.

 

Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з менеджменту».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Теорія організації;
 • Менеджмент і адміністрування: (Теорія організації, Менеджмент, Операційний менеджмент, Управління персоналом, Самоменеджмент, Управління інноваціями, Стратегічне управління, Адміністративний менеджмент);
 • Управління організаціями міського господарства;
 • Маркетинг; PR та рекламні технології;
 • Бренд-менеджмент;
 • Електрона комерція;
 • Інформаційні системи і технології;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Бізнес-комунікації; Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

 

Сучасні вимоги роботодавців до помічників керівників організацій або їх структурних підрозділів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників керівників організацій різних форм власності та видів економічної діяльності, менеджерів за різними напрямами діяльності організації, наприклад, з реклами, персоналу, маркетингу, основної діяльності підприємств міського господарства, помічників менеджерів готелів, ресторанів, помічників управляючих бізнес-структурами, помічників менеджерів з персоналу, реклами в IT-компаніях, продовжити навчання в магістратурі.

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО

Українська мова і література – 0,2

Іноземна мова або Географія – 0,3

Математика – 0,4

Бал атестату – 0,1

Подати заяву

Магістри зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» покликані використовувати знання сучасної економіки з метою підвищення ефективності роботи в системі органів управління підприємствами. Отримання фаху з бізнес-адміністрування надасть можливість комплексно та всебічно аналізувати теоретичні й практичні аспекти адміністративної діяльності при розв’язанні управлінських завдань і проблем із застосуванням сучасних інструментів економічної науки, розробляти прогнози та приймати управлінські рішення на різноманітних етапах діяльності фахівця з бізнес-адміністрування.

 

Основні дисципліни курсу:

Глобальні проблеми сучасності
Методологія та організація наукових досліджень
Менеджмент організацій
Фінансовий менеджмент
Стратегічне управління
Корпоративне управління
Інформаційні системи та технології в управлінні
Інтелектуальна власність
HR-менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Управління підприємницькою діяльністю
Управління експортно-імпортними операціями
Лідерство
Переговори/Бізнес-комунікації
Управління якістю
Управління проектами та програмами
Управління змінами
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота магістра
Управлінське консультування
Управлінський облік
Інноваційний розвиток підприємств

 

Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування», може працювати у державних і приватних установах та організаціях: у державних установах провадити організаційну, управлінську та консультативну діяльність, займаючи посаду керівника (директора, начальника та ін.) департаменту, директора з економіки, начальника управління, начальника відділу, керуючого санацією, голови правління, директора (начальника, ін. керівника) підприємства, директора (начальника) обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, директора представництва, філії, центру; у приватних та в інших організаціях чи установах може займати посади, які передбачають наявність ступеня магістра, і провадити організаційну, управлінську та консультативну діяльність.

В процесі підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» магістр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: виявлення економічних, технологічних, маркетингових та ін. проблеми функціонування та розвитку підприємства, аналіз, структурування та обґрунтовування шляхів їхнього вирішення; організація проведення аудитів, виявляти порушень та неефективності використання ресурсів; використання методів статистичного, математичного, маркетингового аналізу для оцінки бізнес-середовища та положення підприємства на ринку; оцінювання ринкового становища підприємства та виявлення перспектив розвитку; організація розробки та впровадження інформаційних систем як елементу управління підприємством; використання необхідних інструментів маркетингової політики для аналізу результатів економічної діяльності, оцінки положення підприємства на ринку, планування та прогнозування зміни показників; виявлення впливу макро- та мікроекономічних елементів на бізнес-становище підприємства; розгляд змін компанії як результат управлінської діяльності та управління змінами з урахуванням нових технічних, технологічних та організаційних ідей та зміни становища на цільовому ринку; управління компанією за допомогою планування та контролю, застосування концепцій, методів та інструментів впровадження планування та моніторингу в технічній і бізнес-сферах, використання стратегічного планування як засобу досягнення стратегічних цілей підприємства; розуміння особливостей бізнес-функцій, бізнес-об’єднань, географічних регіонів, розмірів підприємств, галузей бізнесу, організація бізнес-керівництва компанією з урахуванням масштабів підприємства, особливостей бізнес-процесів, положення на ринку, базових знань теорії управління; впровадження і використання принципів етики в діяльності компанії, взаємовідносинах з партнерами та клієнтами; обґрунтування прийняття управлінських рішень відповідно до законодавства України та нормативних актів національного та міжнародного рівнів.

ДЛЯ ВСТУПУ У МАГІСТРАТУРУ НЕОБХІДНО
Іноземна мова (ЗНО)
Комплексний екзамен з управління та адміністрування
Подати заяву
Співбесіда
Контакти:

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

“МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Тел.: +38 0507133624

Адреса: м. Київ, вул. Академіка Бутлерова, буд. 1, каб. 112-113

<

Останні Новини

Приєднання до ресурсу Research4Life”

Приєднання до ресурсу Research4Life

Оголошення про приєднання до ресурсу Research4Life

Детальніше

Правила прийому 2020

Правила прийому до Приватниго закладу вищої освіти "Міжнародний європейський університет" - ПЗВО "МЄУ"

Детальніше

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!